Design

Design er det som gjør et produkt attraktivt og tiltrekkende, og øker verdien og salgbarheten til et produkt.

Når et industridesign er beskyttet, bidrar dette til å sikre en avkastning på investeringen. Et effektivt system for beskyttelse gir også forbrukere og allmennheten for øvrig fordeler, ved å fremme rettferdig konkurranse og ærlige forretningsmetoder.

Beskytte industriell design bidrar økonomisk utvikling, ved å oppmuntre kreativitet i industri og produksjonssektoren og ved å bidra til utvidelse av næringsvirksomhet og eksport av nasjonale produkter