Tjenesteområder

Våre kjerneområder omfavner alle tjenester tilknyttet patenter, varemerker og design. Vi påtar oss oppdrag gjennom hele innovasjonsprosessen. Vi kan blant annet bidra med forundersøkelser om hindrende rettigheter, utarbeidelse og innlevering av søknader, nødvendige avtaler, samt representasjon i eventuelle konflikter.