Nyheter

Endringer på varemerkeområdet i Europa

Et nytt varemerkedirektiv og en ny forordning trer i kraft i EU i 2016. En viktig endring blir at at norske fullmektiger kan representere klientene sine overfor EUs varemerke- og designmyndighet

Published: 24.02.16 Updated: 19.05.16

Kort oppsummering av endringer i direktivet og forordningen:

Søknad hos EUIPO vil i fremtiden inkludere én klasse, ikke tre som i dag. Det blir justering av søknadsavgiften og fornyelsesavgiften.
.  EUs varemerke- og designmyndighet, OHIM, bytter navn til EUIPO (European Union Intellectual Property Office) fra 23. mars 2016
.  CTM (Community Trade Mark) bytter navn til EUTM.
.  Det blir krav til presis angivelse av varer og tjenester, med overgangsbestemmelser.
Les mer hos Patentstyret