Nyheter

HVORDAN KAN DU IDENTIFISERE DITT FORETAKS IMMATERIALRETT?

Hvert selskap har immaterialrett. Også en forretningsvirksomhet kan ha flere ubestemte eiendeler. Spørsmålene under kan hjelpe deg til å identifisere immaterialrettighetene til ditt foretak og lære mer om dem.

Published: 15.01.15 Updated: 19.05.16
Hvert selskap har immaterialrett.
Også en forretningsvirksomhet kan ha flere ubestemte eiendeler.
Spørsmålene under kan hjelpe deg til å identifisere immaterialrettighetene til ditt foretak og lære mer om dem.
 
1.  Har ditt foretak et navn eller merke/symbol?
Navnet til et foretak eller et produkt (med eller uten logo) kan beskyttes som et VAREMERKE.
 
2.  Utvikler ditt foretak nye produkter, teknologi eller prosesser?
En ny mekanisk oppfinnelse blir beskyttet som et patent.  Oppnå en fordel i markedet ved å beskytte dine patenter og utnytt dine rettigheter!
 
3.  Utvikler ditt foretak produkter med annerledes utseende eller design?
Et hvilket som helst nytt design med annerledes karakter blir beskyttet som en industriell design.

4.  Skaper ditt foretak skriftlig arbeid, video, lydprodukter eller software?
Beskytt og utnytt dine arbeider økonomisk ved å bruke din opphavsrett!
 
Vi er til hjelp.  Alltid.  Vårt team kan assistere ved alle utsendelser som har å gjøre med registrering og utvikling av ditt foretaks immaterialrettigheter.