Nyheter

PATENT VS IDE

Et patent er et rettighetsbrev som blir gitt til den første som søker patent om en særskilt oppfinnelse.  Det hindrer andre fra å lage, bruke eller å selge oppfinnelsen som er beskrevet i patentet i en periode på tjue år fra den datoen patentet ble søkt om.  Så, om oppfinnelsen din har et potensiale, bør du ha i tankene at et patent er det verdt å ta ut.

Published: 18.01.15 Updated: 19.05.16
Et patent er et rettighetsbrev som blir gitt til den første som søker patent om en særskilt oppfinnelse.  Det hindrer andre fra å lage, bruke eller å selge oppfinnelsen som er beskrevet i patentet i en periode på tjue år fra den datoen patentet ble søkt om.  Så, om oppfinnelsen din har et potensiale, bør du ha i tankene at et patent er det verdt å ta ut.
 
Patentèr en idè.  Forskjellen
Som jeg sa i avsnittet over er et patent et rettighetsdokument.  Du har enerett på ditt opphavsrett så snart det er fullført.
Med varemerker er det likedan.  De virker så snart du bruker et symbol eller navn til å betegne dine tjenester eller varer i handelen.  Men, for å få et patent må du fylle ut mange dokumenter, gjøre mange granskinger, og i mange tilfeller skaffe deg en patentfullmketig.
 
Når du skriver din patentsøknad må du legge ved detaljerte tegninger, skrive flere krav, der du referer til andre folks patenter, og mer.  Bli ikke skremt, du kan lære disse tingene, og du kan få folk til å hjelpe deg.
 
Patentèr en idè.  Er du klar? 
Er oppfinnelsen din helt ferdig?  Utfører den det den skal gjøre?  Har du en modell som virker?  Har du testet din oppfinnelse?  Du må fullføre din oppfinnelse før du kan patentère din idè, for ditt patent må være basert på hva din oppfinnelse er, og alle endringer blir til en ny patent. I tillegg, når du har en fullendt oppfinnelse tilgjengelig kan du gjøre en markedsundersøkelse.
 
Patentér en idé.  Undersøkelse og omfang 
Hva du finner ut om oppfinnelser som ligner din, vil bestemme omfanget av ditt patent.  Der er kanskje andre oppfinnelser som utfører de samme oppgaver som din, men din oppfinnelse gjør det på en bedre måte, eller har detaljer i tillegg til andre oppfinnelser.  Ditt patent vil bare dekke det som er unikt ved din oppfinnelse.
 
Patentér en idé.  Patentfullmektig 
Patentsakføreren som du hyrer må kjenne godt til området din oppfinnelse angår, for eksempel ingeniør-yrket, kjemi eller botanikk.  En vil undersøke din oppfinnelse grundig og så gjøre sin egen patentundersøkelse.  Gi til patentfullmektig resultater av undersøkelser du selv har skaffet.
Patentfullmektig kan finne et patent eller en patentsøknad som er for lik din oppfinnelse.  En god fullmektigr vil fortelle deg åpent om dette gjør din oppfinnelse umulig å patentere.  Om du får klarsignal, så vil din sakfører gå igang med å skrive din patentsøknad.  Patentsøknaden vil inneholde:
  •  En beskrivelse av tidligere verk, tidligere oppfinnelser som ligner din oppfinnelse.
  •  En kort oppsummering av hovedtrekkene ved den nye oppfinnelsen.
  •  En beskrivelse av ”ønsket konkretisering” av oppfinnelsen.  Dette er en detaljert redegjørelse av hvordan din idé vil bli satt i bruk.
  • Ett eller flere ”krav”.  Krav er de viktigste elementene i din søknad, for de utgjør den virkelige lovbeskrivelsen av din oppfinnelse.
  • Om nødvendig må tegninger skaffes.
Din patentfulmektig vil antagelig koste deg fra kr. 20,000 og oppover for sine tjenester.  Men en god patentsøknad er viktig for å få et sterkt patent.  Gjør så godt forarbeid du kan for å spare penger, selv om fullmektig din vil gjøre det på sin måte, for du kan spare på å redusere arbeidstiden for ham/henne.
 
Patentér en idé.  Forestående patent 
Etter at din patentsøknad er blitt fremlagt: Kast ikke bort tiden.  Du kan navngi ditt patent som forestående og begynne å markedsføre det.