Nyheter

SIKRE DITT MERKENAVN!

Å skape og utvikle en varemerkeidentitet av et produkt eller en tjeneste er en svært viktig handling som har en nøkkelrolle i etablering av et merke.  Men det viktigste for publisering av et merkenavn er dets beskyttelse og de lovmessige redskapene som sikrer dets særegenhet.

Published: 07.01.15 Updated: 19.05.16
Sikre ditt merkenavn for å få mest ut av dets verdi!
 
Å skape og utvikle en varemerkeidentitet av et produkt eller en tjeneste er en svært viktig handling som har en nøkkelrolle i etablering av et merke.  Men det viktigste for publisering av et merkenavn er dets beskyttelse og de lovmessige redskapene som sikrer dets særegenhet.
 
Anskaffelse og regler for åndsproduktlover kan bli brukt i beskyttelse av et merke, og i lys av en slik virkning/kapasitet kan garantere framtid og utvikling av et produkt eller en tjeneste.
 
De tre viktigste sakene som en merkehaver må tenke på før en foretar seg noe for å beskytte sitt merke:
 
Første sak:  En merkeeier må bekrefte at navnet og logoen til merket er beskyttet som et varemerke.  Mange gründere har en tendens til å blande sammen ”forretningsnavn” og ”selskapsnavn”  med immaterialrett til ”varemerke”.
I praksis vil et varemerke gi egne rettigheter mot en eventuell ikkeberettiget bruk av navn/logo (eller navn/logo som har en forvirrende likhet) til et merke.  
 
Andre sak:  En merkeeier, forut for å avgjøre lovbeskyttelse av merket, må spesifisere den særegne identitet og de spesielle karakteristika av produktet eller tjenesten.  Delene av identiteten til merke kan blir beskyttet på flere forkjellige lovmåter.  Hver gründer,  avhengig av hvilket produkt eller tjeneste han/hun ønsker å beskytte, har flere valg å ta hensyn til før han/hun offentliggjør sitt åndsprodukt.  I tillegg åpner internett og teknologi for mulighetene til å gi åndsprodukt-rettighetene nye og troverdige muligheter til internasjonal beskyttelse.
 
For eksempel klarte Apple å beskytte layoutrepresentasjonen til sine detaljbutikker som et 3-D varemerke.
 
Tredje sak:  Like sterkt som det tidligere nevnte, vil arbeid i retning av lovbeskyttelse av et merke, være at et merke må følges av en komplett og full ”ip-strategi”/åndsverkstrategi som vil styre en hvilken som helst sak som måtte oppstå mellom de ansatte, partnere, grafisk-designere og blant alle andre som blir innblandet i utviklingen av merket.  Jo mer generell, udefinert og bred denne saken er, jo mer utsatt vil dette merket være.
 
Vi lever i en tid med ekspertise og kunnskap.  Det er svært viktig at ethvert firma som investerer i innovasjon og originalitet må skaffe seg en komplett og full ip-strategi for å sikre sitt merke.  Dette er den eneste måten en kan sikre framtiden og bygge et varig og kraftig merke.